Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
Pałac Młodzieży w Gdańsku powstał we wrześniu 1978 roku i jest placówką wychowania pozaszkolnego. Ma wieloletnie doświadczenie i tradycje organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.


W 2011 roku Pałac Młodzieży otrzymał tytuł "Miejsca Odkrywania Talentów" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul.Ogarnej 56.
Pracownie: Żeglarska, Szkutnicza, Fotograficzna, znajdują się przy ul. Aksamitnej 4a, natomiast przystań żeglarska mieści się przy ul. Tarcica 20.

Celem nadrzędnym funkcjonowania Pałacu Młodzieży w Gdańsku jest:

  • Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży.
  • Zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych.
  • Kształcenie młodego i świadomego odbiorcy i twórcy kultury.
  • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu.
  • Kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw - Praw Człowieka.

Obecnie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku działają następujące działy:
  • Dział Wokalno-Instrumentalny
  • Dział Teatru, Tańca i Rytmiki
  • Dział Sztuki Wizualnej
  • Dział Nauki, Kultury i Profilaktyki
  • Dział Współpracy ze Środowiskiem i Rekreacji
Prowadzimy zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w przeszło 210 pracowniach, klubach i zespołach dla blisko 2800 uczestników stałych w wieku 3-25 lat.

Osobny nurt działalności stanowi organizacja imprez i konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym a także adresowanych do najbliższego środowiska.

Systematycznie rozwijane kontakty zagraniczne placówki umożliwiają młodzieży poznanie współczesnego życia, dążeń i osiągnięć rówieśników z Europy. Naszymi partnerami są ośrodki w kilku krajach: w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Węgrzech oraz Szwecji. Współpraca ta ma charakter artystyczny i edukacyjny.

Statut Pałacu Młodzieży (pdf)

 


PODSUMOWANIE
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "MORSKIE OPOWIEŚCI" i Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Baśń o Tematyce Morskiej "MORSKIE OPOWIEŚCI"


Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą pokonkursową odbędzie się w Narodowym Muzeum Morskim, ul. Ołowianka 9-13, w sobotę 26.04.2014 r. o godzinie 11.00
Serdecznie zapraszamy!
Projekt "Mój Gdańsk 2030"

Regulaminy: oraz
Regulamin Głosowania Internetowego

Informacje o projekcie znajdują się również na stronie www.gdansk.pl/strategia


Oferta na nowy rok szkolny

Zobacz ofertę zajęć (pdf)
Karta uczestnika (doc)Teatr dzięcęcy i młodzieżowy- M. Wojciechowska-Orszulak - 11.04-17.04.2014 r.
J. niemiecki- B. Borzych - 31.03-25.04.2014 r.


   
             
       
       
 
created by Internet-Media.pl